Arvot tietä ohjaamassa

11.08.2020

Arvot elämää ohjaamassa

Nykymaailmassa usein puhutaan siitä, että arvot ovat rapautumassa ja että enää ei eroteta oikeaa väärästä. Samaan aikaan kyllä löytyy jos jonkinlaisia omia arvojaan tyrkyttäviä tahoja, joiden arvopohjat perustuvat milloin minkäkinlaiseen näkemykseen oman ajattelutavan paremmuudesta ja muiden huonommuudesta. Aidosti oman arvomaailman etsiminen on vaikeaa maailmassa, jossa valmiita malleja on paljon tarjolla.

Myös vapaamuurarius tarjoaa eväitä arvomaailman miettimiseen. Vapaamuurariudessa ihan perustavaa laatua oleva symboli on suorakulma, jonka voidaan ajatella kuvaavan tietynlaista reunaehtoa arvomaailmalle. Omalla kohdallani se ei tarkoita jäykkyyttä tai kulmikkuutta, vaan sitä että minulla on mielessäni tietty arvopohja, jota johdonmukaisesti sovellan kaikissa tilanteissa ja suhteessa kaikkiin ihmisiin. Muurarius antaa minulle varmuutta omissa valinnoissani. Se ei kerro MITEN minun pitää suhtautua asioihin tai MITÄ minun pitää konkreettisesti tehdä, mutta se antaa mitan siihen, että jos olen tuossa tilanteessa toiminut niin, ja jos johdonmukaisesti sovellan samaa omaa periaatettani toisessakin tilanteessa.

Vapaamuurariudessa on keskeistä toisten ihmisten ja heidän näkemystensä kunnioittaminen. Voin olla jonkun veljeni kanssa hyvinkin eri mieltä monista eri asioista, mutta meitä yhdistää se, että kumpikin haluamme kehittyä paremmiksi ihmisiksi. Erilaisina, kohden samaa päämäärää.