Blogi - Kiveenhakattu

Tässä blogissa julkaisemme jäsentemme kirjoituksia. Osa niistä koskee muurariutta, osa on historiallisia tutkiemlia ja osa pohtii yleisellä tasolla sitä, mitä hyvän elämä oikein tarkoittaa. 

Yleisesti voidaan ajatella elämänasenteen tarkoittavan yksilön sisäistä tapaa tai asennetta, joka vaikuttaa siihen, miten ihminen elää elämäänsä. Tämä määritelmä ei varmasti ole tyhjentävä, eikä kata kaikkea sitä, mitä elämänasenteeseen sisältyy. Joku voi pyrkiä elämään humanistisen elämänasenteen mukaisesti, kun taas joku toinen tavoittelee...

Rakentaja

03.11.2020

Me vapaamuurarit käytämme puheissamme paljon rakentamiseen liittyvää terminologiaa. Järjestön nimessä on vahva viittaus yhteen rakentamiseen erikoistuneen ammattikunnan nimeen -muurariin. Vaikka me nykyajan vapaamuurarit emme ole enää operatiivisia muurareita, vaan niin sanotusti spekulatiivisia muurareita, on sanastoomme jäänyt paljon...

Vapaamuurarius ei ole uskonto, sen korvike ja eikä se myöskään tunnusta dogmeja tai muita teologisia oppeja. Vapaamuurarin on hyvä uskoa jonkinlaiseen korkeampaan voimaan, kaikkein korkeimpaan elämän ilmentymään, jotta hän hyötyisi vapaamuurariudesta paremmin. Se, miten uskoo ja millaiseen Jumalaan tai korkeampaan voimaan uskoo, on jokaisen...

Sanaa palveleminen ei ihan ensimmäisenä liitetä vapaamuurariuden julkisuuskuvaan. Se on kuitenkin oleellinen osa vapaamuurariutta ja yksi sen keskeisistä periaatteista. Palveleminen on osa ja väline ihmisen henkisessä kasvussa ja ympäröivän maailman "paremmaksi tekemisessä".

Vapaamuurarius on perinteisesti mielletty vain miesten "harrastukseksi" ja vapaamuurareista puhuttaessa, puhutaan lähes aina vain miehistä. Kuitenkin naisilla on pitkät perinteet vapaamuurareina sekä maailmalla, että täällä Suomessa.

Marmoripatsas

27.08.2020

Tämä teksti on käännös erään anonyymin kirjoittajan tarinasta.

Kuka minä olen, mikä on tarkoitukseni? Siinä kysymyksiä, joiden eteen valtaosa ajattele­vista yksilöistä jo nuoruudessaan joutuvat. Arki, runsaine virikkeineen, koulutuksen ja yhteiskunnan tarjoamat kanonisoituneet uskonnolliset ja maailmankatsomukselliset to­tuudet eivät näyttäneet antavan tyydyttäviä vastauksia Näin kävi minunkin kohdallani.

Nykymaailmassa usein puhutaan siitä, että arvot ovat rapautumassa ja että enää ei eroteta oikeaa väärästä. Samaan aikaan kyllä löytyy jos jonkinlaisia omia arvojaan tyrkyttäviä tahoja, joiden arvopohjat perustuvat milloin minkäkinlaiseen näkemykseen oman ajattelutavan paremmuudesta ja muiden huonommuudesta. Aidosti oman arvomaailman etsiminen on...