Vapaamuurarius

Mitä on vapaamuurarius?

Vapaamuurariudessa symbolinen ja vertauskuvallinen työskentelytapa antaa paljon lähtökohtia filosofiselle mietiskelylle. Tulkitsemalla sen symboliikkaa voidaan havaita samankaltaisuuksia rakentamistaidon ja ihmisen elämän välillä, ja tästä on ammennettavissa syvällistä elämäntaidon filosofiaa. Tässä mielessä vapaamuurari opiskelee elämän ammattitaitoa.
 

Historiaa

Vapaamuurarius on osa tuhansien vuosien tradition katkeamatonta ketjua. Rakentaminen on aina ollut erityisen vahva ihmisen kehityksen vertauskuva. Historian saatossa jotkin rakennukset ovat säilyneet rakennustaiteen vahvoina esimerkkeinä. Oppimalla muuraritradition hyvän elämän periaatteet voi tulla osaksi tätä historiallista ketjua.
 

Kuka voi olla vapaamuurari?

Jäsenyys edellyttää kiinnostusta henkiseen kehitykseen ja oman itsensä löytämiseen sekä samoja ominaisuuksia kuin muukin osallistuminen yhteiskunnan toimintaan, eli kohtuullista fyysistä ja henkistä terveyttä sekä yleistä kykyä huolehtia asioistaan. 

Le Droit Humain järjestössä sekä naiset, että miehet voivat yhtä lailla toimia vapaamuurareina.
 

Le Droit Humain

"Kansainvälinen Vapaamuurarijärjestö Miehille ja Naisille LE DROIT HUMAIN tunnustaa miehen ja naisen tasa-arvoisuuden. Järjestö haluaa varmistaa, että miehet ja naiset kaikkialla maailmassa pääsevät samalla tavalla osallisiksi yhteiskunnallisista oikeuksista vapaasti ja veljellisesti järjestäytyneessä ihmiskunnassa." Järjestössä naiset ja miehet ovat toimineet yhdessä vapaamuurareina jo vuodesta 1893. Suomessa vuodesta 1920-luvulta alkaen.