Dollarin setelin symboliikka

04.10.2021

Internetissä törmää hyvin moninaisin ja mielikuvituksellisiin käsityksiin vapaamuurariudesta, osa näistä käsityksistä pitää paikkansa, osa ei. Onpa vapaamuurarit liitetty mukaan mitä erikoisimpiin salaliittoteorioihin. Eräät näistä näkemyksistä liittyvät valtaan ja rahaan. Koska vapaamuurareihin kuulumattomilla on vähän tietoa järjestön toiminnasta, on luonnollista, että tällainen mieli alkaa etsiä selityksiä sellaisilta suunnilta, jotka todellisuudessa ovat hyvin kaukana vapaamuurarillisesta elämänasenteesta. Edellä mainitusta johtuen olenkin päätynyt pohtimaan rahaa ja ennen muuta yhden dollarin seteliä vapaamuurarillisesta näkökulmasta. Dollarin seteli siitä syystä, että se on symboliikaltaan hyvin mielenkiintoinen ja monimerkityksinen - nimenomaan muurarillisesti ajateltuna. Tässä lyhyessä blogitekstissä nostan esiin joitain setelin symboleita ja pyrin kuvaamaan niitä vapaamuurarillisesti symboliikan näkökulmasta.

Nykyinen dollarin seteli on suunniteltu vuonna 1935, ja setelin suunnitteluryhmässä on vapaamuurareita. Setelin etupuolella on Yhdysvaltain presidentin, George Washingtonin kuva - myös hän oli vapaamuurari, kuten useat tämän valtion presidenteistä ovat olleet. Näkyvin symboli on setelin takapuolella oleva pyramidi, jonka yläpuolella on tunnettu kuva kaiken näkevästä silmästä tai Horuksen silmästä. Yleisesti tämä silmä voidaan samaistaa korkeampaan voimaan, johon vapaamuurariudessa veljet, kukin oman näkemyksensä mukaisesti, uskovat. 

XIII

Silmän alapuolella olevassa pyramidissa on kolmetoista kerrosta. Ylipäätään pyramidi itsessään kivestä tehtynä rakennelmana on vapaamuurariudessa merkityksellinen kehityksen symboli; pyramidin kolmetoista kerrosta voidaan nähdä myös kehityksellisinä askelmina. Lukuun kolmetoista viittaa lisäksi se, että viimeiselle aterialle Raamatun mukaan osallistui kolmetoista henkilöä. Myös apostoleita on kolmetoista. Joissain yhteyksissä numero kolmetoista on liitetty mm. motivaatioon, joka on merkityksellinen muurarillisessa ja muussakin elämässä toiminnan ja toimintaan sitoutumisen kannalta. 

Lukuun kolmetoista liittyy myös latinankielinen sitaatti "Annuit coeptis" pyramidin ja silmäsymbolin yläpuolella - sitaatissa on nimittäin kolmetoista kirjainta. Tämä lause tarkoittaa jotakuinkin "Hän on hyväksynyt pyrkimyksemme", mikä on toinen viittaus vapaamuurarilliseen näkemykseen korkeimmasta entiteetistä.

Novus ordo seclorum

Setelissä on myös kaksi muuta latinankielistä fraasia, jotka ovat myös sen takapuolella. Pyramidin alapuolella on teksti "Novus ordo seclorum", joka vapaasti suomennettuna tarkoittaa "uutta aikakausien järjestystä". Henkisesti ajatellen tämä voi tarkoittaa esimerkiksi ihmiskunnan uutta aikakautta, joka saattaa seurata yksilöiden omien kehityspyrkimysten kautta. Ajatus yksilön kehityksestä ja omasta vastuusta tämän kehityksen suhteen on myös hyvin vapaamuurarillinen.

E pluribus unum

Kolmas latinalainen lausahdus on "E pluribus unum" siis "yksi monista". Kuten symboleita yleensä, tätä voidaan tulkita monin tavoin, mutta allekirjoittaneelle tämä herättää mielikuvan muurareista veljeskuntana, jonka jäsenenä yksittäinen muurari on tuo yksi monista. Setelissä on myös englanninkielinen fraasi "In God we trust", joka on Yhdysvaltain virallinen tunnuslause. Vapaamuurariuden perustavimpia käsityksiä on usko jumalasta tai korkeimmasta ja tämä antaa merkityksen koko muurarilliselle työskentelylle.

Tärkeintä on pohtia mitä merkityksiä symbolit antavat yksilölle omaa henkistä kehitystä silmällä pitäen

Jo tämä pintaraapaisu antaa aihetta ajatella, että dollarin setelissä on runsaasti symbolistisia ja esoteerisia merkityksiä, joista on kirjoitettu paljon ja mitä moninaisimpia tulkintoja näistä tehden. Myös tämän kirjoituksen ulkopuolelle jäi symboleja, joten missään nimessä kaikkia mahdollisia vivahteita tässä ei nostettu esiin. Toinen keskustelun aihe on, ovatko symbolit setelissä tarkoituksellisesti ja mitä varten ne siinä ovat? Totta on, että setelin suunnitteluun on osallistunut vapaamuurareita, mutta itse en näe tällaista debattia vapaamuurariuden kannalta olennaisena. Tärkeämpää on mielestäni pohtia, mitä merkityksiä nämä symbolit antavat yksilöllisellä tasolla omaa (henkistä) kehitystä silmällä pitäen. Näin niillä on kunkin yksilön kehityksen kannalta mahdollista saada suurin hyöty, ja tällaisella asenteella lähestyttäessä on aivan samantekevää, syventyykö yksilö näihin symboleihin kirjan sivuja, dollarin seteliä tai muuta kohdetta tutkimalla.

Stella Polaris