Maria Deraismes - ensimmäinen naisvapaamuurari

08.09.2020

Maria Deraismes (1828-1894)

Vapaamuurarius on perinteisesti mielletty vain miesten "harrastukseksi" ja vapaamuurareista puhuttaessa, puhutaan lähes aina vain miehistä. Kuitenkin naisilla on pitkät perinteet vapaamuurareina sekä maailmalla, että täällä Suomessa.

Maria Deraismes, oli tiettävästi ensimmäinen nainen, joka tunnustettiin vapaamuurariksi. Hänet vihittiin Ranskassa vapaamuurariksi vuonna 1882, eli lähes 140-vuotta sitten.

Ranskan vallankumous ja naisten vapautusliike

Vuoden 1848 vallankumouksen jälkeen Ranskassa oli alkanut kehittyä naisten vapautusliike. Oli perustettu naisasiayhdistyksiä kannustajinaan yhteiskunnallisessa asemassa olevia naisia sekä miespuolisia poliitikkoja ja vapaamuurareita.

Maria Deraismes oli kirjailija ja toimittaja, intohimonaan parantaa naisten oikeuksia Ranskassa. Vuonna 1866 perustettiin naisten oikeuksien puolustamiseksi yhdistys, jonka perustajiin Maria Deraismes kuului. Samanaikaisesti eräät vapaamuurarilooshit esittivät, että naisille tulisi suoda kaikki samat oikeudet kuin miehillekin, mukaan lukien vapaamuurariuteen hyväksyminen. Useat vapaamuurarijärjestöt kuitenkin vastustivat tällaista ehdotusta.


Naisten vapaamuurarius

Vuonna 1868 ranskalainen vapaamuurarijärjestö Le Grand Orient de France järjesti keskustelutilaisuuksia sen johdosta, että papisto oli voimakkaasti hyökännyt vapaamuurariutta ja naisten vapautusliikettä vastaan. Grand Orient pyysi Maria Deraismesia avaamaan ensimmäisen keskustelujakson.

Joitakin vuosia myöhemmin Georges Martin, oli perustamassa La Grand Loge Symbolique Ecossaise -nimistä suurlooshia. Martin ehdotti myös naisten ottamista vapaamuurariuteen. Hän kannusti Les Libres Penseurs -looshia eroamaan La Grand Loge Symbolique Ecossaisesta ja vihkimään Maria Deraismes vapaamuurariuteen. Tämä toive toteutui 14.1.1882. Kaikki muurarijärjestöt, La Grand Loge Symbolique Ecossaise mukaan luettuna, julistivat hänen vastaanottamisensa säännöttömäksi. Tämän vuoksi useita jäseniä erosi myös hänet vihkineestä looshista.

Maria Deraismes erosi looshin työrauhan säilyttämiseksi Les libres Penseurs looshista ja jatkoi taistelua naisten oikeuksien parantamiseksi yhteiskunnassa. Georges Martin yritti vakuuttaa yhä useampia miesmuurareita suopeaksi naisten hyväksymiseksi vapaamuurariuteen.

Vuosi ennen kuolemaansa, Maria Deraismes vihki 14.3.1893 kuusitoista naista vapaamuurariuteen. Kun Georges Martin liittyi samana päivänä joukkoon, muodostettiin yhteisvapaamuurari-looshi. Perustajat allekirjoittivat 4.4. 1893 La Grande Loge Symbolique Ecossaise Mixte de France Le Droit Humain perustamiskirjan. Juuri perustettu looshi oli avoinna kaikille sukupuoleen, rotuun, kansallisuuteen, uskontoon tai filosofiaan katsomatta.

Maria Deraismesin kuolema 6.2. 1894 ei pysäyttänyt Le Droit Humain -looshin kehitystä. Vuonna 1895 looshin jäsenmäärä oli 50 ja kasvoi hyvää vauhtia.

Yhteisvapaamuurariutta Oulussa jo vuodesta 1928 lähtien

Vapaamuurariusaate levisi Ouluun pian järjestön toiminnan juurruttua Suomeen v. 1920. Joukko vapaamuurariuteen vihkiytyneitä miehiä ja naisia perusti vuonna 1928 Oulun ensimmäisen Vapaamuurarilooshin.

Looshin toiminnasta ja jäsenistöstä on säilynyt jonkin verran kirjallista dokumentaatiota, mutta valitettavasti osa arkistosta tuhoutui tulipalossa. Looshin perustajajäseniin kuului taiteilijoita, virkamiehiä, työläisiä sekä poliittisesti aktiivisia miehiä ja naisia, paitsi Oulusta myös muualta Pohjois-Suomesta.

Looshin toiminta oli sen ensimmäisen kymmenen vuoden aikana hyvin aktiivista. Valitettavasti syksyllä 1939 syttynyt toinen maailmansota lamaannutti vapaamuuraritoiminnan sekä Suomessa että useimmissa muissa Euroopan maissa, ja 7.4.1941 myös Stella Polariksen toiminta Oulussa keskeytettiin sotatilan johdosta.

Yhteisvapaamuurarius Oulussa vuonna 2020

Stella Polaris aloitti uudelleen toimintansa Oulussa syksyllä 2014. Looshin toiminnassa on mukana sekä miehiä että naisia. Looshi jatkaa näin ollen, uudistetussa muodossaan, toisen maailmansodan takia keskeytynyttä toimintaansa.

Lähteet: 

https://www.droithumain.fi/historyarticle.php

https://fi.wikipedia.org/wiki/Oulun_vapaamuurarit