Ihmiskunnan palveluksessa

17.05.2020

Jos etsit transendenttistä, omaan havaintoon perustavaa arvopohjaista kokemusta, on hyvä toimia olosuhteissa, jossa motivaattiona toimivat itsesi ylittävät arvot. Tyytyväisyys ja etsimäsi henkinen hyöty on tällöim koettavissa henkilökohtaisten etujen tuolla puolen, altruistisessa toiset ja kokonaisuuden huomioon ottavassa toiminnassa. Muurarius on yksi erinomainen keino tässä etsinnässä.


Muurariuden perimmäisenä tarkoituksena ja tavoitteena on altruistinen ihminen, joka kykenee tarkastelemaan asioita ja ihmisiä maailmanlaajuisesta näkökulmasta, klobaalisti.


Aforismeja palvelemisesta


Älä pyydä nähdä tekemäsi palveluksen hedelmää, äläkä ole onneton, jos et saa kiitoksen sanaa häneltä, jota olet auttanut. Palvelethan sielua, etkä ruumista ja sielun kiitollisuuden voit aina havaita, vaikka huulet jäävätkin suljetuiksi.

Muista, ettei kukaan kykene todenteolla palvelemaan, joka ei ole edes jossakin määrin voittanut valtaa itsensä yli.

Onnistut parhaiten palvellessasi ihmisiä, jos näet heissä heidän ihanteittensa heijastuksen.

Kuta vähemmän ihminen ajattelee itseään, sitä enemmän hän itse asiassa huolehtii kasvustaan. Pienikin palvelemisen työ palaa takaisin tekijänsä luo lisääntyneenä auttamiskykynä.

Paras tapamsaada ihmisiä noudattamaan hyvää neuvoa, on itse sitä noudattaa.

Ihmisen palvelemiskyky on arvosteltavissa ainoastaan sen mukaan, miten hän elää jokapäiväistä arkielämäänsä. - ei kirjojen mukaan, joita hän on kirjoittanut - ei maineen mukaan, jonka hän on saavuttanut, - ei julkisten puheitten, eikä toimien mukaan. Suuret julkiset toimenpiteet eivät luo suurta ihmistä, vaan pienet, jokapäiväiset uhraukset, joita ei ehkä kukaan näe.

Paras tapa arvostella toisille tekemääsi palvelusta, on panna merkille, missä määrin itse sen kautta tulet rauhallisemmaksi, tyytyväisemmäksi, onnellisemmaksi ja suvaitsevammaksi.

Joskus, mutta harvoin, on velvollisuutesi arvostella toista, mutta velvollisuutesi on aina auttaa häntä.

Älä luule, että vain ne ihmiset palvelevat, joiden teot nähdään fyysisillä silmillä. Suurimmat teot voivat olla ne, joita ei kukaan näe.

Niin kuin pieni liekki loistaa kirkkaana pimeydessä, niin loistaa pienikin palvelus kirkkaana meitä ympäröivän itsekkyyden piirissä.

Kuta rumempi on ympäristömme, sitä välttämättömämpää on, että koetamme sitä kaunistaa palvelemisen teoilla.


Mukaeltuna G.S.Arundale