Palveleminen Vapaamurariudessa

30.09.2020

Sanaa palveleminen ei ihan ensimmäisenä liitetä vapaamuurariuden julkisuuskuvaan. Se on kuitenkin oleellinen osa vapaamuurariutta ja yksi sen keskeisistä periaatteista. Palveleminen on osa ja väline ihmisen henkisessä kasvussa ja ympäröivän maailman "paremmaksi tekemisessä".

Henkiseen kasvuun liitetään paljon ajatuksia yksilön omaan sisäiseen ponnisteluun ja se mielletään yksilön omana - usein hyvin yksinäisenä - polkuna. Henkisen kasvun tavoittelusta on viime vuosikymmenen aikana tullut suoranaista "pikavoittojen" tavoittelua, sillä ajatellaan, että ihminen henkistyy nopeammin ja vaivattomammin erilaisia "henkisiä välineitä ja jopa temppuja" tekemällä.

Olisiko kuitenkin niin, että ihminen kasvaa henkisesti parhaiten suhteessa toiseen ja henkisen kehityksen maaperä luodaan palvelemisen kautta?

Palveleminen vapaamuurariuden näkökulmasta.

asettuminen

Palvelemiseen liittyvät ongelmat ovat usein "asettautumisen" ongelmia. Asettuminen toinen toistensa palvelijaksi ei ole ihmisen luonteelle ominaista. Se vaatii asennoitumista ja päätöstä. Mitä tällainen asennoituminen ja siitä seuraava päätös edellyttää palvelualttiuden synnyttämisessä?

tieto

Voisiko tiedon lisääminen tuottaa palveluhalua? Ehkä joissain määrin. Tietoa siitä, mitä maailmassa tapahtuu, vie ajatukset pois meistä itsestämme - laajentaa näkemystämme omasta tuskastamme - meitä ympäröivään tuskaan.

halu

Tieto sinällään ei tee meistä palvelualttiimpia, vaan tämän rinnalla pitää olla halu. Jos halua palvelemiseen ei ole, niin voisiko palvelualttiutta harjoittaa?

Voisiko sanoa, että kehittyäksemme meidän tulisi pyrkiä opetella haluta palvella? Menee aika hankalaksi, mutta tämä prosessi on sisällään hyvin inhimillinen.

pyrkimys

Mitäs muuta palvelualttius sitten vaatii, kun halua pyrkiä haluta? Edellyttäisikö se tietynlaista "asettumista palvelemaan" - ei siis asettumista palvelijaksi - vaan asettumista palvelevaksi ihmiseksi - kohtaamaan toinen ihminen.

kohtaaminen

Palvelemisen paras tavoite onkin juuri tässä kohtaamisessa. Eräs vapaamuurari veli kirjoitti kerran, että vapaamuurariuden tarkoitus on kehittää meitä ihmisinä siten että,

"milloin tahansa joku ihminen tulee meidän elämämme piiriin, katsokaamme, että hän jättää sen parempana ihmisenä sen johdosta, että on ollut yhteydessä meihin"

Palvelualttiuden löytäminen ja siitä vaaliminen ei siis liity suoranaisesti meihin itseemme. Me olemme vain välikappaleita toisillemme, jotta tapaamistamme ihmisitä tulisi hieman onnellisempia.

Palvelualttiuden herättäminen on oleellisen tärkeä vapaamuurarien elämässä ja siihen meillä kaikilla tulisi hankkia tietoa, olla halu ja pyrkimystä kohtaamiseen. Jos näitä ominaisuuksia ei luontaisesti ole, niin niiden ilmentymiseen voi pyytää Korkeimman apua ja voimaa.