Vapaamuurarin usko

28.10.2020

Vapaamuurarius ei ole uskonto, sen korvike ja eikä se myöskään tunnusta dogmeja tai muita teologisia oppeja. Vapaamuurarin on hyvä uskoa jonkinlaiseen korkeampaan voimaan, kaikkein korkeimpaan elämän ilmentymään, jotta hän hyötyisi vapaamuurariudesta paremmin. Se, miten uskoo ja millaiseen Jumalaan tai korkeampaan voimaan uskoo, on jokaisen vapaamuurarin henkilökohtainen asia. Tapoja uskoa on yhtä monta kuin on vapaamuuraria. Tämä on todella hienoa, koska erilaiset näkemykset voivat rikastaa ja vahvistaa toisiaan. Ehkä vastaus johonkin mieltä vaivanneeseen asiaan tuleekin vapaamuurariveljeltä, joka uskoo eri tavalla.


Käytetään nyt vaikka nimeä Jumala, koska se on kaikille tuttu. Vapaamuurariudessa Jumalan olemassaolon pohtiminen luo hienoa pohjaa keskustelulle, ja siitä voi syntyä todella antoisia näkemyksiä ja oivalluksia. Mutta vaikka näistä asioista keskustellaan, jokaisen vapaamuurarin usko ja Jumala on siitä peräisin, mihin mahdolliseen uskontokuntaan hän kuuluu vai kuuluuko ollenkaan.

Eli ei siis ole olemassa vapaamuurariuden Jumalaa, vaan se on jokaisen päätettävissä mikä ja millainen se Jumala itselleen on.

Vapaamuurariudessa Jumalan tai korkeamman voiman hyvyyden ja voimallisuuden pohtiminen voi vahvistaa omia arvoja, näkemyksiä ja hyveitä. Meitä kehoitetaan tutkimaan omaa pyhää kirjaa, jos sellainen on, ja omaksumaan sieltä hyveitä, arvoja, ihmisyyttä ja yhteiskuntaa tukevia asioita, viisautta ja rakkautta.


Vapaamuurarin ei myöskään ole sallittua käännyttää toista ihmistä pois omasta uskostaan. Me kunnioitamme ja arvostamme jokaisen ihmisen omaa tapaa uskoa, oli hän sitten osa mitä tahansa uskontoa, uskonjärjestelmää tai järjestäytymätöntä uskontoa.