Blogi - Kiveenhakattu

Tässä blogissa julkaisemme jäsentemme kirjoituksia. Osa niistä koskee muurariutta, osa on historiallisia tutkiemlia ja osa pohtii yleisellä tasolla sitä, mitä hyvän elämä oikein tarkoittaa. 

Sanaa palveleminen ei ihan ensimmäisenä liitetä vapaamuurariuden julkisuuskuvaan. Se on kuitenkin oleellinen osa vapaamuurariutta ja yksi sen keskeisistä periaatteista. Palveleminen on osa ja väline ihmisen henkisessä kasvussa ja ympäröivän maailman "paremmaksi tekemisessä".

Vapaamuurarius on perinteisesti mielletty vain miesten "harrastukseksi" ja vapaamuurareista puhuttaessa, puhutaan lähes aina vain miehistä. Kuitenkin naisilla on pitkät perinteet vapaamuurareina sekä maailmalla, että täällä Suomessa.

Marmoripatsas

27.08.2020

Tämä teksti on käännös erään anonyymin kirjoittajan tarinasta.

Kuka minä olen, mikä on tarkoitukseni? Siinä kysymyksiä, joiden eteen valtaosa ajattele­vista yksilöistä jo nuoruudessaan joutuvat. Arki, runsaine virikkeineen, koulutuksen ja yhteiskunnan tarjoamat kanonisoituneet uskonnolliset ja maailmankatsomukselliset to­tuudet eivät näyttäneet antavan tyydyttäviä vastauksia Näin kävi minunkin kohdallani.

Nykymaailmassa usein puhutaan siitä, että arvot ovat rapautumassa ja että enää ei eroteta oikeaa väärästä. Samaan aikaan kyllä löytyy jos jonkinlaisia omia arvojaan tyrkyttäviä tahoja, joiden arvopohjat perustuvat milloin minkäkinlaiseen näkemykseen oman ajattelutavan paremmuudesta ja muiden huonommuudesta. Aidosti oman arvomaailman etsiminen on...

Jos etsit transendenttistä, omaan havaintoon perustavaa arvopohjaista kokemusta, on hyvä toimia olosuhteissa, jossa motivaattiona toimivat itsesi ylittävät arvot. Tyytyväisyys ja etsimäsi henkinen hyöty on tällöim koettavissa henkilökohtaisten etujen tuolla puolen, altruistisessa toiset ja kokonaisuuden huomioon ottavassa toiminnassa. Muurarius on...